શાસ્ત્રોના અનુસાર આ પ્રકારની મહિલાઓથી રહેવું જોઈએ દૂર, નહિતર કરી નાખે છે જીવન બરબાદ

Posted by

શાસ્ત્રોના અનુસાર જો સૌભાગ્યશાળી સ્ત્રી સાથે લગ્ન કરવામાં આવે તો ઘરમાં શાંતિ જળવાઈ રહે છે અને ઘર ખુશીઓથી ભરાઈ જાય છે. વળી ખોટી સ્ત્રી સાથે લગ્ન કરવાથી ઘર નરક બની જાય છે. તેથી તમે જ્યારે પણ લગ્ન કરવાનું વિચારો તો યોગ્ય સ્ત્રીની જ પસંદગી કરો. કારણકે અયોગ્ય સ્ત્રી સાથે લગ્ન કરવાથી તમારું ઘર બરબાદ થઈ શકે છે. તો ચાલો જાણી લઈએ કે કઈ સ્ત્રી સાથે લગ્ન કરવાથી ઉત્તમ ફળ મળે છે અને કઈ સ્ત્રી સાથે લગ્ન કરવાથી જીવન બરબાદ થઈ જાય છે.

મધુર વાણી બોલે

જે મહિલાઓની વાણી મધુર હોય છે તે મહિલાઓ ઘરને સ્વર્ગ બનાવી દે છે તેથી ફક્ત તે મહિલા સાથે જ લગ્ન કરવા જોઈએ જે બોલતા સમયે સારા શબ્દોનો પ્રયોગ કરે અને તેમની વાણી એકદમ મીઠી હોય. શાસ્ત્રોમાં સ્પષ્ટ લખવામાં આવ્યું છે કે જે મહિલાઓ ઊંચા અવાજમાં વાત કરે છે તેમની સાથે લગ્ન ના કરવા જોઈએ. આ પ્રકારની મહિલાઓ ફક્ત તમને કષ્ટ જ આપે છે.

સાચા મનની હોય

જે સ્ત્રીઓનું મન સાચું હોય છે અને જે ક્યારેય ખોટું બોલતી નથી તે સ્ત્રી સાથે લગ્ન કરવાથી જીવન આનંદથી ભરાઈ જાય છે અને તે ઘરના વાતાવરણને સદાય સારુ બનાવીને રાખે છે. તેથી જો આવી સ્ત્રી મળે છે તો તેમની સાથે લગ્ન કરવા જોઈએ. વળી જે સ્ત્રી સદાય ખોટું બોલતી હોય અને જેનું મન સાફ ના હોય તેની સાથે લગ્ન કરવાની ભૂલ બિલકુલ પણ કરવી ના જોઈએ.

વડીલોનું સન્માન કરનાર

જે સ્ત્રી પોતાનાથી મોટા લોકોનું સન્માન કરે તે સ્ત્રી પોતાની સાથે સૌભાગ્ય લઇને આવે છે અને આવી સ્ત્રીના ઘરમાં આવવાથી ઘરમાં ક્યારેય પણ કલેશ થતી નથી. આવી સ્ત્રી પરિવારના લોકોને એકસાથે બાંધીને રાખે છે અને પરિવારના લોકોની વચ્ચે પ્રેમ ઓછો થવા દેતી નથી. વળી જે સ્ત્રી પોતાનાથી મોટા લોકોનું સન્માન કરતી નથી અને દરરોજ તેમની સાથે ઝઘડો કરતી રહે છે. તેવી સ્ત્રી સાથે લગ્ન કરવા મતલબ ઘરનો વિનાશ કરવા બરાબર છે.

સૌથી પહેલાં પરિવાર વિશે વિચારે

જે સ્ત્રીઓ પોતાનાથી પહેલા પોતાના પરિવારના સભ્યો વિષે વિચારે છે. તે મહિલાઓને સૌભાગ્યશાળી માનવામાં આવે છે. એવું કહેવામાં આવે છે કે આ પ્રકારની સ્ત્રી સાથે લગ્ન કરવાથી ઘર ખુશીઓથી ભરેલું રહે છે અને માં લક્ષ્મી ઘરમાં નિવાસ કરે છે. વળી જે મહિલાઓ સ્વાર્થી હોય છે અને સદાય પોતાના વિશે જ વિચારતી હોય છે આ પ્રકારની મહિલાઓ સાથે લગ્ન બિલકુલ પણ કરવા ના જોઈએ. કારણ કે આ પ્રકારની મહિલાઓ દરેક નિર્ણય સ્વાર્થી થઈને જ લેતી હોય છે અને તેમને પરિવારના લોકોની બિલકુલ પણ ચિંતા હોતી નથી અને તેમને પ્રેમ પણ કરતી નથી.

ઉપર જણાવવામાં આવેલ ગુણોવાળી મહિલા જો તમને મળે તો તેમની સાથે લગ્ન જરૂર કરવા જોઈએ. આ પ્રકારના ગુણો વાળી સ્ત્રીઓ ખૂબ જ સૌભાગ્યશાળી સાબિત થાય છે અને તમારા જીવનને પણ સૌભાગ્યશાળી બનાવે છે. તેથી શાસ્ત્રોમાં જણાવવામાં આવેલા ગુણોવાળી મહિલાઓ સાથે લગ્ન કરવાની મનાઈ કરવી જોઈએ નહી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *